dijous, 30 de maig del 2019

MENÚ JUNY


Les cireres, d'una a una pel maig, i pel juny, a grapats.

                                                                          Juny ben assoleiat, bon pa i bon blat.

                                                                                                                             Pel juny les faves al puny.